English
Dutch

Disclaimer

Your use of the service is at your sole risk. The service is provided on an “AS IS” and “AS AVAILABLE” basis. The service is provided without warranties of any kind, whether express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement or course of performance.

StyleRepertoire.com its subsidiaries, affiliates, and its licensors do not warrant that a) the service will function uninterrupted, secure or available at any particular time or location; b) any errors or defects will be corrected; c) the service is free of viruses or other harmful components; or d) the results of using the service will meet your requirements.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Netherlands, without regard to its conflict of law provisions.
Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 15 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.
By continuing to access or use our service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us at ask@stylerepertoire.com

Disclaimer

Disclaimer voor www.StyleRepertoire.com

StyleRepertoire.com verleent u hierbij toegang tot www.StyleRepertoire.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

StyleRepertoire.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

StyleRepertoire.com spant zich in om de inhoud van www.StyleRepertoire.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.StyleRepertoire.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van StyleRepertoire.com.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.StyleRepertoire.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met StyleRepertoire.com. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.StyleRepertoire.com. StyleRepertoire.com oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via ask@stylerepertoire.com

Voor op www.StyleRepertoire.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan StyleRepertoire.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij StyleRepertoire.com en haar bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van StyleRepertoire.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.